Croeso i 'Image-Based Simulation for Industry' (IBSim-4i) 2020 ym Mae Abertawe!

Trefnwyd IBSim-4i 2020 gan Ganolfan Peirianneg Cyfrifiadurol Zienkiewicz, Prifysgol Abertawe ac mae wedi'i anelu at mynychwyr o'r sectorau academaidd a diwydiannol.

Lleoliad


Mae Bae Abertawe wedi'i leoli ar arfordir tywodlyd prydferth De Cymru lai nag 20 milltir o un o ddeg traeth gorau'r byd. Mae Abertawe yn fodern a cosmopolitan, ystyrir yn fro Dylan Thomas, ac mae wedi'i drwytho a thraddodiad, diwylliant a chymeriad.

Prif Siaradwyr


Rydym yn freintiedig i gael siaradwyr o sefydliadau sy'n adnabyddus ar draws y byd. Fyddant yn cyflwyno ymchwil flaengar ym maes 'modelu o ddelweddau'.

01 Mai 2020

Dechrau Cofrestru

01 Gorffenaf 2020

Dyddiad cau ffurflen gais grant mynychwyr

15 Gorffenaf 2020

Hysbysiad canlyniad y proses grant

07 Medi 20 - 08 Medi 20

Hyfforddiant IBSim-4i

09 Medi 20 - 10 Medi 20

Gweithdy IBSim-4i