Tanysgrifio

Tanysgrifiwch i dderbyn ein newyddion diweddaraf ac i gael eich hysbysu o’m digwyddiadau.

Wrth gyflwyno’r ffurflen yma rydw i’n rhoi caniatâd i dderbyn cyfathrebiadau digidol gan IBSim. Rydw i’n deall fe allaf newid fy newisiadau neu ddewis peidio derbyn cyfathrebiadau gan IBSim ar unrhyw bryd gan ddefnyddio’r ddolen a ddarparir yng nghyfathrebiadau e-bost IBSim.

* blwch gofynnol