Grant Mynychwyr

Mae nifer fach o grantiau wedi'i darparu yn garedig gan EPSRC i dalu am gostau mynychu. Gall unrhyw un o'r sectorau academaidd neu ddiwydiannol ceisio am y grant yma. Fydd y flaenoriaeth yn cael ei rhoi i rheini sydd â diddordeb penodol mewn defnydd diwydiannol o 'modelu o ddelweddau’ a'r rhai sydd am fynychu'r ddwy ran o IBSim-4i.

Fydd y grant yn talu am gostau cofrestru, lluniaeth yn yr egwyl, ciniawau a'r digwyddiad rhwydweithio. Dydy costau teithio na llety yn gynwysedig yn y grant.

I gael eich ystyried am grant IBSim-4i cyflwynwch eich cais isod erbyn y dyddiad cau o 23:59 GMT ar 01/08/21.

Fyddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr i'w hysbysu o'r canlyniad erbyn 29/08/21.

Os nag ydyw'r ffurflen isod yn ymddangos yn gywir, ceisiwch ei gwblhau yma neu cysylltwch ni i gofnodi'ch diddordeb yn y grant mynychwyr.