Rhaglen

Trefn

Rhennir y digwyddiad yn ddwy ran:

 • Diwrnodau 1-2: hyfforddiant yn y nifer ddulliau sydd ei angen ar gyfer ‘modelu o ddelweddau’
 • Diwrnodau 3-4: fforwm defnyddwyr a datblygwyr sy’n cynnwys y cyflwyniadau gan y prif siaradwyr a digwyddiad rhwydweithio gyda’r hwyr.

Dangosir amlinelliad cyffredinol o'r rhaglen isod. Gallwch ganfod rhestr o gyflwynwyr ar y dudalen 'prif siaradwyr'. Fyddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion ynglŷn â’r cyflwyniadau maes o law. Gallwch bori rhaglenni digwyddiadau blaenorol a lawrlwytho cyflwyniadau i weld enghraifft o'r math o sesiynau yn IBSim-4i.

Diwrnod 1: Hyfforddiant  Diwrnod 2: Hyfforddiant  Diwrnod 3: Fforwm Diwrnod 4: Fforwm

Diwrnod 1: Hyfforddiant 

Llun 18 Hydref 2021

 • 9:30 - Cofrestru & Coffi
 • 10:00 - Sesiwn 1
   
 • 12:30 - Cinio
 • 13:30 - Sesiwn 2
   
 • 14:45 - Coffi
 • 15:15 - Sesiwn 3
   
 • 17:00 - Diwedd

Diwrnod 2: Hyfforddiant 

Mawrth 19 Hydref 2021

 • 9:00 - Sesiwn 4
   
 • 10:30 - Coffi
 • 11:00 - Sesiwn 5
   
 • 12:30 - Cinio
 • 13:30 - Sesiwn 6
   
 • 15:00 - Coffi
 • 15:30 - Sesiwn 7
   
 • 17:00 - Diwedd

Diwrnod 3: Fforwm

Mercher 20 Hydref 2021

 • 9:30 - Cofrestru & Coffi
 • 10:30 - Croeso
 • 10:45 - Prif Gyflwyniad 1

 • 11:30 - Sesiwn 1
  Cyflwyniad 1

  Cyflwyniad 2

  Cyflwyniad 3

 • 12:45 - Cinio
 • 13:45 - Sesiwn 2
  Cyflwyniad 4

  Cyflwyniad 5

  Cyflwyniad 6

 • 15:00 - Coffi
 • 15:30 - Sesiwn 3
  Cyflwyniad 7

  Cyflwyniad 8

  Cyflwyniad 9

 • 17:00 - Diwedd
 • 18:15 - Digwyddiad Rhwydweithio
 • 21:00 - Tacsis

Diwrnod 4: Fforwm

Iau 21 Hydref 2021

 • 9:30 - Prif Gyflwyniad 2
 • 10:15 - Sesiwn 4a
  Cyflwyniad 10

 • 10:40 - Coffi
 • 11:10 - Sesiwn 4b
  Cyflwyniad 11

  Cyflwyniad 12

  Cyflwyniad 13

 • 12:25 - Cinio
 • 13:25 - Sesiwn 5
  Cyflwyniad 14

  Cyflwyniad 15

  Cyflwyniad 16

 • 15:05 - Diweddglo
 • 15:20 - Gorffen

Gwybodaeth i’r cyflwynwyr

Caiff prif siaradwyr 45 munud (35 mun + 10 mun Q&A), caiff cyflwynwyr eraill 25 munud (20 mun + 5 mun Q&A).