Noddiant

Cyfleoedd i noddi

Mae yna nifer o gyfleoedd gwahanol i noddi yn y digwyddiad yma. Cysylltwch â ni os hoffech chi holi ynglŷn ag un o’r isod neu os oes angen pecyn amgen.

  • Digwyddiad Rhwydweithio – Gallwch arddangos eich baner wrth fynedfa’r Neuadd Fawr a chewch chi gydnabyddiaeth ar y noson.
  • Egwyliau Coffi a Chinio – Eich logo wedi’i arddangos yn flaenllaw.
  • USB Mynychwyr – Eich logo ar y pendrive.
  • Pecyn croeso – Cynnwys eich pamffled.
  • Prif Sesiynau – Eich logo ar ddechrau a diwedd y cyflwyniadau.

Caiff pob noddwr gydnabyddiaeth ar y wefan gyda blaenoriaeth yn ôl lefel y cyfraniad.

Sefydliadau sy’n ein cefnogi

Hoffwn ddiolch i’r canlynol am eu haelioni yn cefnogi’r digwyddiad hon:

Cydnabyddiaethau

Rhown ddiolch hefyd i ManufacturingTomorrow.com am hysbysebu ein digwyddiad.

Banner